Klinisk studie viser at både pasienter og partnere er fornøyd med Restylane® Kysse™

Nyheter

Klinisk studie viser at både pasienter og partnere er fornøyd med Restylane® Kysse™

Klinisk studie viser at både pasienter og partnere er fornøyd med Restylane® Kysse™

Pasienter som vurderer en leppeinjeksjon, er ofte bekymret for at leppene ikke kommer til å se naturlige ut etter behandlingen. En studie etter at produktet har blitt sluppet på markedet, har undersøkt hvor fornøyde både pasientene og deres partnere er med leppeforstørring med Restylane Kysse, et av markedets ledende fillermerker.1 Studien viste at pasienter og partnere var svært fornøyd med leppenes fylde, naturlighet og "kyssevennlighet" etter behandlingen.


Leppeforstørring med hyaluronsyrefillere (HA-fillere) er en populær skjønnhetsbehandling. For at pasienten skal bli fornøyd med resultatet, må filleren skape naturlig fylde og volum både når leppene er i ro og når de beveges. Dette krever at HA-gelen har en viss mykhet og elastisitet, samtidig som den må være fast nok til at leppene beholder formen over tid. Restylane Kysse fra Galderma er en leppefiller som er utviklet spesielt for å gi leppene volum. Restylane Kysse produseres med OBT™-teknologi, som gir en myk og fleksibel gel.

 

Studie med vurdering av leppeforstørring – både pasient‑ og partnertilfredshet

Nylig ble det gjennomført en åpen studie av Restylane Kysses evne til å gi en naturlig leppeforstørring. Studien ble gjort etter at produktet var sluppet på markedet. Noe som var helt nytt i studien, var at den vurderte både pasientenes og partnernes tilfredshet med behandlingen. Til sammen deltok 59 pasienter, hvorav 19 fikk bare Restylane Kysse og 40 fikk Restylane Kysse i kombinasjon med Restylane Refyne og/eller Restylane Defyne for korrigering av rynker og folder i ansiktet.

Det primære målet var å vurdere den estetiske forbedringen sammenlignet med før behandlingen. Vurderingen ble gjort med Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS) åtte uker etter behandling. Sekundære mål var å vurdere forbedringen i leppefylde og naturlighet. Pasientenes tilfredshet ble vurdert med spørreskjemaet FACE-Q™. I tillegg vurderte både pasienter og partnere behandlingen ved å fylle ut et spørreskjema om kyssevennlighet åtte uker etter behandling. Til slutt ble sikkerheten til Restylane Kysse evaluert ved å vurdere bivirkningene.

 

Resultatet av studien – naturlige og kyssevennlige lepper

Studien viste at det første målet ble oppfylt. Åtte uker etter behandlingen med leppefiller vurderte 100 % av pasientene og undersøkerne leppene som bedre, mye bedre eller svært mye bedre.

I FACE-Q-vurderingen var 87 % av pasientene fornøyd på alle punkter. Figur 1 viser en detaljert oversikt over tilfredsheten med de ulike punktene.
 

Figur 1. Forsøkspersonens tilfredshet med leppene ifølge Face-Q-vurderingen


Studien viste også en høy grad av tilfredshet ifølge vurderingen av kyssevennlighet. Over 98 % av pasientene var fornøyd eller svært fornøyd med kyssevennligheten, og 96 % syntes at leppene hadde et naturlig utseende etter behandlingen. Dessuten var 90 % av partnerne fornøyd eller svært fornøyd med utseendet på pasientenes lepper etter behandlingen, og 73 % av partnerne var enige i at leppene føltes mer kyssevennlige og naturlige etter behandlingen.

Når det gjelder sikkerhet, var ingen av de behandlingsrelaterte bivirkningene alvorlige, 96 % var milde og hadde en medianvarighet på 2,5 dager.

 

Høy grad av tilfredshet hos pasienter og partnere

Sammenfatningsvis viste studien at en leppeforstørring med Restylane Kysse gir naturlig leppevolum og høy grad av tilfredshet hos pasienter og partnere. Pasientene mente at leppene hadde naturlig utseende og følsomhet etter behandling, og de var fornøyd eller svært fornøyd med leppefillerens kyssevennlighet. Også partnerne var fornøyd med utseendet på leppene, og en majoritet av partnerne var enige i at leppene føltes mer kyssevennlige og naturlige sammenlignet med før behandlingen.


Referanser:

  1. Nikolis A., Bertucci V., Solish N.; Post-marketing study to evaluate lip enhancement, naturalness and both partner and subject satisfaction after treatment with HARK; Poster presented at IMCAS, France, Feb 2020.